MOTIVATSIOONIKOOLITUS / MEESKONNAKOOLITUS

Positiivsuse dividendid

Meeskonnakoolitusel õpitu rakendamisel osaleja:
 • juhib emotsioone, et sisemised pinged ei kahjustaks tööd meeskonnas
 • märkab probleemide keskel lahendusi ja leiab keset raskuseid tegutsemisjõu
 • suudab tõsta energiataset, saavutada targasti ja tagada ühtlasem kvaliteet
 • häälestub oskuslikult, et pinged eraelus ei kahjustaks tulemusi tööl (ja vastupidi)
 • säilitab kaine mõistuse olukorras, kus tundub, et kohe kaob kontroll
 • õpib nägema tagasilöökide olulisust sihtide saavutamisel
 • leiab kiirustamise keskel tasakaalu, et vältida läbipõlemist

Iga meeskonnakoolitus ja motivatsioonikoolitus on rätsepalahendusena valmiv teenus ja sisuline rõhuasetus on juhitud koostööpartneri individuaalsetest vajadustest.

Millest sõltub erakordne edu?

Uusimad uuringud näitavad, et karjääriedust määravad IQ ja tehnilised oskused 25%. Võrrandile lisab emotsionaalne intelligentsus veel 20%. 

Kuid 55% edust sõltub oskusest luua endas optimistlik seisund, mis on IQ ja EQ rakendumise eelduseks. 

Inimene võib olla tark ja tundlik, kuid negatiivsusest mürgitatuna ei oma ta oma sisemistele ressurssidele ligipääsu.

Motivatsiooni- ja meeskonnakoolitusest lühidalt

“Positiivsuse dividendid” on käiviti värskema, optimistlikuma ja sihikindlama meeskonna loomiseks.

Võttes aluseks Harvardi, Yale’i ja Oxfordi inimvõimekust puudutavad teadusuuringud, on arenguprogrammi testitud ja täiustatud koostöös sadade meeskondadega üle 15 aasta, et luua kiiresti muutuvas maailmas õnnestumiseks täpne teejuht.

Eriline rõhuasetus on praktilistel tööriistadel, mille kasutamine võimaldab sujuvat liikumist takistustelt lahendustele.

Motivatsioonikoolituse tulemusel on oma isiklikku ja meeskonna potentsiaali paremini realiseerinud üle 2500 innovaatori, äriliidri ja ettevõtliku inimese.

Motivatsioonikoolitusel õpitu rakendamisel osaleja:
 1. juhib emotsioone, et sisemised pinged ei kahjustaks tööd kollektiivis
 2. märkab probleemide asemel lahendusi ja leiab keset raskuseid tegutsemisjõu
 3. säilitab kaine mõistuse olukorras, kus tundub, et kohe kaob kontroll
 4. oskab luua kiirustamise keskel tasakaalu, et vältida läbipõlemist
 5. suudab ennast motiveerida, saavutada targasti ja tagada ühtlasem kvaliteet
Kellele on meeskonnakoolitus mõeldud?

Meeskonnakoolitus on väärtuslik olukordades, kus on oluline, et inimesed:

 • tuleksid oskuslikumalt toime pinge ja stressiga; 
 • säilitaksid tagasilöökide korral enesekindluse ja optimismi; 
 • panustaksid aktiivselt positiivse õhkkonna loomisele kollektiivis.
Hingelt liidritele

Ajalooliselt eristas liidreid võime juhtida kogukonna emotsioone. Tänase liidri vastutus ei ole muutunud.

Emotsionaalse intelligentsuse uuringud näitavad, et juhi käitumist jälgitakse suurema tähelepanuga kui kolleege. Kui kollektiivi halvab hirm, on liider see, kelle poole turvatunde taastamiseks vaadatakse.

Seetõttu vajab liider oskust juhtida lisaks inimestele ka iseennast.

Esita päring motivatsioonikoolituse kohta
Esita päring
Mõõdetav kasu numbrites
31% produktiivsem meeskond

Meeskonna- ja motivatsioonikoolitusel õpetatu rakendamisel saavutavad osalejad lühema ajaga rohkem, sest keskenduvad olulisele jättes ebaolulise kõrvale.
Allikas: Forbes

22% kasumlikum äri

Koolitusel õpetatu rakendajad kasutavad õpitut selleks, et oma meeskonda kümnel väikesel viisil edendada.
Allikas: Gallup

37% suurem müügitulu

Motivatsiooni- ja meeskonnakoolitusel õpetatu rakendajad kujundavad välja harjumused, mis annavad neile võime müüki kasvatada.
Allikas: Forbes

84% paranenud rollisooritus

Koolitusel õpetatu rakendajad täidavad ettevõttes liidrirolli paremini. Nad kasutavad mentoritelt saadavaid õppetunde kiiremini ja parandavad nende baasil oma töö tulemuslikkust.
Allikas: Harvard

Koolituse 3 sisulist fookust
Ajajuhtimiselt ajujuhtimisele

Kiirustamisest tekkiv stress piirab võimet olla empaatiline, mõelda loogiliselt ja olla oma tegemistes täpne ja fokuseeritud.

Kuna väljakutsed elus ei vähene, peavad kasvama meie sisemised ressursid, et nendega toime tulla.

Alustame praktilistest süsteemist, mille järgimisel tekib vundament suuremale tasakaalule ja produktiivsusele töös ja elus laiemalt.

Segadusest selguseni

Mõnel inimesel on kombeks jagada oma muresid teistega. Tihti ei ütle kuulaja midagi, kuid ometi tekib rääkijas jagamise käigus uus mõtteselgus.

Õpime tehnikaid, mis aitavad kogeda sarnast selginemist ka siis, kui oleme üksi ja keegi meid otseselt ei kuula.

Väldime seeläbi olukordi, kus tiimiliikmest võib saada “energiavampiir”, keda kollektiivis välditakse.

Paigalseisust tegudeni

Kollektiivis mõjutab ühe inimese negatiivne suhtumine ka teiste tööd ja tulemusi.

Teeme läbi eneseanalüüsi harjutused, et näha reaalajas, kuidas negatiivsus pärsib oskust lahendada probleeme ja võimendab tiimikaaslaste abitust.

Õpime läbi praktilise ülesande, kuidas teadlik töö fookuse suunamisega, aitab liikuda paigalseisust mõjusa tegevuseni.

Alar Ojastu meeskonnakoolitust läbi viimas
Mida meeskonna- ja motivatsioonikoolituselt oodata?
 • ELAMUS. Tuhandete inimeste sõnul on tegemist palju enama kui lihtsalt meeskonnakoolitusega. Ühiselt loodav aeg-ruum mõjub rännakuna, millelt tagasi jõudes ootab uus värskus ja korrastumine.
 • AUSUS. Jagan ausalt ja avatult tööd isiklike väljakutsetega, mis aitab avada “päris” teemadele kollektiivis sügavama koha.
 • KAASATUS. Motivatsioonikoolituse vormiks on innustavad lood, elav slaidideta arutelu, rohke grupi- ja individuaaltöö.
 • PRAKTILISUS. Rõhuasetus on tuhandete inimeste poolt praktikas läbi proovitud tulemusi andvatel tööriistadel.
Meeskonna- ja motivatsioonikoolitus kahes formaadis
2-päevane tiimi ühendav
meeskonnakoolitus

Arenguks saadud teadmiste kogemuslik katsetamine praktikas.

Muutuste käivitamine läbi grupitöö ja -arutelu.

Efektiivsem tegutsemine ja tööriistade rakendamine ellu.

1-päevane inspireeriv
motivatsioonikoolitus

Rõhuasetus on elurõõmu suurendamisel läbi inspireerivate lugude.

Fookus hea enesetunde tekitamisel.

Toob osalejad efektiivselt rutiinist välja.

Tugevamate tulemuste tagamiseks
 • Motivatsioonikoolitusel saadud uute hoiakute kinnistamiseks on kasulik osalejatele tellida kingituseks raamat „Ratsionaalne emotsionaalsus: tugevad tulemused pehmetest tegudest”, mille sisu täiustab ja võimendab koolitusel õpitavat otseselt.
 • Raamat käsitleb seitset omavahel seotud ja üksteist täiendavat teemat, mis loovad uuringute järgi konkurentsieelise nii Eestis kui ka välismaal.
 • Tutvu raamatuga ja loe esimest peatükki lehel alarojastu.com/raamat
Motivatsiooni- ja meeskonnakoolitus numbrites
15+

aastat koolituse väljatöötamist, püsivat täiustamist ja kaasajastamist

40+

organisatsiooni on tõstnud koolitusega oma meeskonnatöö uuele tasemele

9,6

punkti on kümnepunktisüsteemis osalejate keskmine hinnang koolitusele

9

koolituse tellijat kümnest soovitavad koolitust ettevõtte siseselt ja väliselt

Alar saab ka Sinu edusse panustada

Palun kirjuta, kus näed kasvu vajadust Sina ja Alar aitab soovitud arengut ellu viia.

Palun kirjuta, kus näed kasvu vajadust Sina ja Alar aitab soovitud arengut ellu viia.

Enne, kui lahkud, saa tasuta raamat!

Liitu uudiskirjaga ja loe tasuta esimest osa raamatust, milles Alar tutvustab põhjalikult tulemuslikku uue ajastu juhtimist.

Tutvu tasuta!

Tutvu raamatuga!

Avasta uue ajastu juhtimine ja saa osa ka uudiskirjast.

Pin It on Pinterest