Menüü
JUHTIMISKOOLITUS

Tugevustele tuginev juhtimine

Ei ole olemas suurepäraseid ettevõtteid, on vaid suurepärased inimesed, kes on võtnud tööle suurepärased inimesed, ehitanud suurepärase sisekliima, mis peegeldub suurepärases klienditeeninduses, mis kokku loob ettevõtte, mille kohta majandusanalüütikud ütlevad: „Suurepärane!”

Juhtimise koolituse fookus
 • Talente ligimeelitava töökultuuri loomine
 • Töötajad, kes panustavad kirega organisatsiooni arengule
 • Eeldused püsivaks motivatsiooniks ja efektiivne juhtimine
 • Isikuomaduste mõju töö tulemuslikkusele
 • Delegeerimisoskuste efektiivsem rakendamine
 • Töötajad, kes vastutavad oma tegevuste ja otsuste eest
Juhtimiskoolituse taust

2021. aastal avaldas Gallup uuringu, mille järgi on Eestis oma tööle pühendunud ainult 20% elanikkonnast. See tähendab, et ainult kaks inimest kümnest tahavad pakkuda teenust, mida organisatsioon oma turundussõnumites lubab, ja kaheksat inimest huvitab ainult palk.

Gallup ütleb, et inimene liitub organisatsiooniga erinevatel põhjustel: on see siis karismaatiline liider, helde motivatsioonipakett või maailmatasemel kontor, kuid see, kui kauaks inimene organisatsiooni jääb või kui produktiivne ta on, sõltub 70% ulatuses töötaja suhtest oma otsese juhiga.

Gallupi väitel teevad organisatsioonid juhtide palkamisel vigu 82%-l kordadest ja vaid ühel inimesel kümnest on juhtimiseks sobilikud isikuomadused. Igal teisel inimesel on potentsiaali coachingu ja koolitamise tulemusena heaks juhiks areneda. Nende inimeste toetamiseks ongi minu juhi koolitus loodud.

Kellele juhtimise koolitus on loodud?

Juhid, kes minu juhtimise koolituseni jõuavad, usuvad, et eksisteerib suurem potentsiaal, kui nende organisatsioon on jõudnud saavutada. Nad tahavad, et inimesed töötaksid kirega ja et talendid püsiksid organisatsioonis.

Vahel jõutakse minuni pärast kriisi. Vaja on uut energiat, kuid millest ja kuidas alustada, seda veel ei teata. Teinekord on juhtkond uus ja jõudu on ülegi, kuid puudub ühtne platvorm, millelt tegutseda.

Ja mõnikord kummitab neid lihtsalt küsimus: kas kuidagi saaks veel paremini kui seni? Maailma suurim uuringu-organisatsioon Gallup väidab, et paremini kui seni saaksid kõik organisatsioonid.

Juhi koolituse sisu

Aktiivne juhtimine: kuidas juhendada töötajat ise lahendusi leidma?

Usalduse loomine: kuidas rakendada delegeerimisoskusi ning panna inimesed oma tegevuste ja otsuste eest rohkem vastutama?

Ajajuhtimise tööriistad: kuidas juhtida isiklikku energiat ja tegevusi, et oma aega igapäevaselt ratsionaalsemalt kasutada?

Tagasiside olulisus: kuidas kasutada coachingu võtteid inimeste kaasamisel ja mõjutamisel ning anda tagasisidet, mis oleks töötaja jaoks edasiviiv?

Alar Ojastu juhtimiskoolitust läbi viimas
Juhtimiskoolituse läbimisel juhid:
 • Õpivad Fortune 100 tipptööandjate näitel, mida on vaja, et luua talentidele atraktiivne ja madala personalivoolavusega töökultuur, mis areneb ka kaugtöö tingimustes.
 • Saavad teada, mis on juhtimispsühholoogias püsiva motivatsiooni eelduseks, et inimestes oleks tahe hoolida oma organisatsioonist, klientidest ja kolleegidest.
 • Kogevad efektiivsuse kasvu töös, sest nende kasutuses on nüüd uued, emotsionaalselt intelligentse juhtimise tehnikad.
 • Mõistavad, miks oskustega ja kogenud inimesed oma ülesannetega hakkama ei saa ning kuidas innustavad eesmärgid, töö isikuomadustega ja tark tunnustamine muudab juhi töö maksimaalselt tulemuslikuks.
Lisaks saab iga juht:
 • Mõõtmisvahendi, mis annab täpse ülevaate, millised personaliga seotud tegevused on peale koolitust kõige suurema tulemuslikkusega, ning mis aitab juba kolme kuu pärast näha, kas koolitusel õpitu on andnud kasu.
 • Uuringutele tuginevad juhised sellest, mida on vaja, et ligi meelitada, hoida ja motiveerida Y-generatsiooni (sündinud 1982–2002) töövõtjaid.
 • 6 põhjalikku arenguvestluste mudelit, millega mõjutada töötajate ja meeskonna produktiivsust ka aastaid peale koolitust.
 • Strateegia, mis aitab muuta probleemsete inimeste vallandamise õpetlikuks kogemuseks.
Esita päring juhtimiskoolituse kohta!
Esita päring
Kohese ja pideva arengu nimel kõigile kaasa detailideni läbimõeldud tööraamat

Iga osaleja saab kaasa 100-leheküljelise detailideni läbimõeldud tööraamatu, mis sisaldab lisalugemist, harjutusi ja konkreetseid ideid, mida koheselt ning tulemuslikult rakendada.

Parima tulemuse tagamiseks
 • FORMAAT: Koolituse tervikformaat on kahepäevane, kuid olen erinevate ajaliste võimaluste huvides loonud lahenduse, mis toimib nii ühe- kui kahepäevasena.
 • VORM: Ühepäevase koolituse rõhuasetus on numbriliselt tõendatud näidetel, innustavatel edulugudel ja parimate praktikate analüüsil. Kahepäevasel koolitusel lisandub publikut kaasav arutelu ning loeng segatuna grupi- ja individuaaltööga. 
 • KOHT: Olen täheldanud, et koolituskoha kvaliteet mõjutab otseselt osalejate vastuvõtlikkust. Oluline on sündmus korraldada väljaspool töökeskkonda, ideaalis ööbimise ja väljasõiduga, et suurendada materjali omastamise sügavust ning pikendada õppeprotsessis viibimise aega.
Juhtimiskoolitus kahes formaadis
2-päevane transformatiivne
süvaõpe

Algatab transformatsiooni. Osalejad tunnetavad kõik olulise sügavalt läbi.

Tervikformaat, mis keskendub põhjalikule materjali lahtimõtestamisele.

Uute võtete edukas integreerimine läbi ühise meeskonnatöö ja praktilise arutelu.

1-päevane informatiivne
intensiivõpe

Minimaalse ajaga võetakse vastu maksimaalselt uut informatsiooni.

Lühem kui süvaõpe ning keskendub
teadmiste omandamisele.

Juhtidele, kes iseseisvalt omandatud info edukalt oma töösse integreerivad.

Meeskonna juhtimise koolitus numbrites
10+

aastat on koolitust välja töötatud, täiendatud ja kaasajastatud

45

ettevõtet on viinud koolituse abil oma juhtimise uuele tasemele

9,5

on kümnepallisüsteemis osalejate keskmine hinnang koolitusele

9/10

koolituse tellijatest soovitasid koolitust oma partneritele

Alar saab ka Sinu edusse panustada

Palun kirjuta, kus näed kasvu vajadust Sina ja Alar teeb parima, et soovitud areng ellu viia.

Palun kirjuta, kus näed kasvu vajadust Sina ja Alar teeb parima, et soovitud areng ellu viia.

Enne, kui lahkud, saa tasuta raamat!

Liitu uudiskirjaga ja loe tasuta esimest osa raamatust, milles Alar tutvustab põhjalikult tulemuslikku uue ajastu juhtimist.

Tutvu tasuta!

Tutvu raamatuga!

Avasta uue ajastu juhtimine ja saa osa ka uudiskirjast.

Pin It on Pinterest