JUHTIMISKOOLITUS

Tugevustele tuginev juhtimine

Juhtidel on kasulik mõista, et päeva lõpuks ei tööta keegi organisatsiooni hüvanguks.
Kõik töötavad iseenda hüvanguks. Inimene otsib kohta, mis looks võimaluse eneseteostuseks ja oma vajaduste täitmiseks. Kui juhid ei suuda selliseid võimalusi luua, otsitakse neid võimalusi mujalt. On rumal loota, et lojaalsus on iseenesest mõistetav.”

RICHARD BARRETT

Koolituse fookus

 • Talente ligimeelitava töökultuuri loomine
 • Töötajad, kes panustavad kirega organisatsiooni arengule
 • Eeldused püsivaks motivatsiooniks ja efektiivne juhtimine
 • Isikuomaduste mõju töö tulemuslikkusele
 • Töötajad, kes muudavad juhukülastaja püsikliendiks
 • Uued lahendused vanadele probleemidele

Koolituse taust

Juhid, kes minuni jõuavad, usuvad, et eksisteerib suurem potentsiaal, kui nende organisatsioon on jõudnud saavutada. Nad tahavad, et inimesed töötaksid kirega ja et talendid püsiksid organisatsioonis.

Vahel jõutakse minuni pärast kriisi. Vaja on uut energiat, kuid millest ja kuidas alustada, seda veel ei teata. Teinekord on juhtkond uus ja jõudu on ülegi, kuid puudub ühtne platvorm, millelt tegutseda.

Ja mõnikord kummitab neid lihtsalt küsimus: kas kuidagi saaks veel paremini kui seni? Maailma suurim uuringu-organisatsioon Gallup väidab, et paremini kui seni saaksid kõik organisatsioonid.

Kellele koolitus on loodud?

2018. aastal avaldas Gallup uuringu, mille järgi on Eestis oma tööle pühendunud ainult 10% elanikkonnast. See tähendab, et ainult üks inimene kümnest tahab pakkuda teenust, mida organisatsioon oma turundussõnumites lubab, ja üheksat inimest huvitab ainult palk.

Gallup ütleb, et inimene liitub organisatsiooniga erinevatel põhjustel: on see siis karismaatiline liider, helde motivatsioonipakett või maailmatasemel kontor, kuid see, kui kauaks inimene organisatsiooni jääb või kui produktiivne ta on, sõltub 70% ulatuses töötaja suhtest oma otsese juhiga.

Gallupi väitel teevad organisatsioonid juhtide palkamisel vigu 82%-l kordadest ja vaid ühel inimesel kümnest on juhtimiseks sobilikud isikuomadused. Igal teisel inimesel on potentsiaali coachingu ja koolitamise tulemusena heaks juhiks areneda. Nende inimeste toetamiseks ongi minu koolitus loodud.

Juhtimiskoolituse läbimisel juhid:

 • Õpivad Fortune 100 tipptööandjate näitel, mida on vaja, et luua talente ligimeelitav töökultuur ja juhtida inimesi nii, et nad pühenduksid kirega organisatsiooni arengule;
 • Saavad teada, mis on püsiva motivatsiooni eelduseks, ja õpivad, kuidas luua inimestes tahe hoolida oma organisatsioonist, selle klientidest ja oma kolleegidest;
 • Kogevad efektiivsuse kasvu oma töös, sest nende kasutuses on nüüd uued strateegiad ja tehnikad vanade probleemide lahendamiseks;
 • Mõistavad isikuomaduste mõju töö tulemuslikkusele ja saavad vastuse, miks oskustega ja kogenud inimesed oma ülesannetega hakkama ei saa;
 • Oskavad suunata töötajaid pakkuma sellist teenindust, mis muudab juhukülastaja püsikliendiks ja aktiivseks soovitajaks.

Lisaks saab iga juht:

 • Mõõtmisvahendi, mis annab täpse ülevaate, millised personaliga seotud tegevused on peale koolitust kõige suurema tulemuslikkusega, ning mis aitab juba kolme kuu pärast näha, kas koolitusel õpitu on andnud kasu;
 • Uuringutele tuginevad juhised sellest, mida on vaja, et ligi meelitada, hoida ja motiveerida Y-generatsiooni (sündinud 1982–2002) töövõtjaid;
 • 6 põhjalikku arenguvestluste mudelit, millega mõjutada töötajate ja meeskonna produktiivsust;
 • Meetodi, mis aitab muuta probleemsete inimeste vallandamise õpetlikuks kogemuseks.

Esita päring juhtimiskoolituse kohta!

Esita päring

Praktiline lisaväärtus

 • Koolituse füüsiline kestus on 2 päeva, kuid sisaldab 2,5 päeva jagu koolitust: mõlemad päevad koosnevad kolmest 2-tunnisest töötoast ja ühest 1,5-tunnisest töötoast (tavapraktikas kestab koolituspäev 4 x 1,5 tundi).
 • Iga osaleja saab kaasa 100-leheküljelise tööraamatu, mis sisaldab lisalugemist, küsimusi, harjutusi ning konkreetseid mudeleid ja plaane, mida 12 kuu jooksul samm-sammult rakendada.

Juhtimiskoolitus numbrites

9+

aastat on koolitust välja töötatud, täiendatud ja kaasajastatud

45

ettevõtet on viinud koolituse abil oma juhtimise uuele tasemele

9,5

on kümnepallisüsteemis osalejate keskmine hinnang koolitusele

5/5

koolituse läbinutest soovitasid koolitust oma partneritele

Alar saab ka Sinu edusse panustada

Igas inimeses, töötajas, juhis ja ettevõttes on peidus potentsiaal, mis on veel realiseerimata.
Palun kirjuta, kus näed kasvu vajadust Sina ja Alar annab endast kõik, et soovitud areng ellu viia.

Pin It on Pinterest